Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Huisregels voor uw en onze veiligheid

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hotel Sneek gelden.
Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels:

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Sneek, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 2. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 3. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 4. Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 5. Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 6. Op diverse plaatsen binnen en buiten het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 7. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 8. Hotel Sneek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 9. De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 10. De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.

Het is verboden om:

 1. Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 2. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Sneek kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 3. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 4. Gebruik van lachgasballonnen en slagroompatronen in de kamer is niet toegestaan.
 5. Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 6. Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,00.
 7. Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van Hotel Van der Valk Sneek.

De Directie van Hotel Sneek wenst u een prettig en veilig verblijf toe.